Kontakt

GRUPA EXLAK
44-153 Sośnicowice
ul. Kozielska 14
tel/fax: +48 32 238 41 81
e-mail: grupa.exlak@interia.pl

WITAMY NA STRONIE VOC

Strona poświęcona jest obowiązującym Aktom Prawnym regulującym stosowanie Lotnych Związków Organicznych (LZO) w niektórych farbach i lakierach stosowanych w przemyśle oraz w CAR REFINISH.

Zawarte treści nie mogą być traktowane jako oficjalna interpretacja Ustawy lub Rozporządzenia a jedynie jako narzędzie wspomagające ich prawidłowe rozumienie.

Podkreślamy, że jedynym upoważnionym Organem do prawnej interpretacji Ustawy lub Rozporządzenia jest Ministerstwo.

Będąc podmiotem gospodarczym ściśle związanym z Ustawami i Rozporządzeniami regulującymi ograniczenia i stosowanie LZO w farbach i lakierach, dzielimy się Naszą wiedzą zastrzegając sobie jednocześnie brak odpowiedzialności za błędną ich interpratację oraz za treści pochodzące od Naszych respondentów. 

Naszym celem jest skłonienie każdego zainteresowanego do dzielenia się swą wiedzą i do przekazania jej innym zainteresowanym w celu pogłębienia świadomości o dokonujących się zmianach Ustawowych.

Przesłaniem strony jest maksyma " Im więcej  wiesz, tym lepiej dla ciebie "INFORMACJE PROSZĘ PRZESYŁAĆ FORMULARZEM MAILOWYM