Rozcieńczalniki i zmywacze

Rozcieńczalnik akrylowy 100